Thời khóa biểu

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Xem chi tiết

Ghi chú

 1 02/8/2021 – 28/8/2021 30/7/2021 XEM CHI TIẾT  TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp
2  09/8/2021 – 15/8/2021  06/8/2021  XEM CHI TIẾT  Lịch học online
3  16/8/2021 – 22/8/2021  13/8/2021  XEM CHI TIẾT  Lịch học Online
4  23/8/2021 – 29/8/2021  20/8/2021  XEM CHI TIẾT  TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp
5  30/8/2021 – 05/9/2021  27/8/2021  XEM  CHI TIẾT   TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp
6  06/9/2021 – 12/9/2021  31/8/2021  XEM CHI TIẾT  TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp; TKB cập nhật các lớp khóa 61.(Nếu có văn bản của cơ quan quản lý  chỉ đạo về điều chỉnh hình thức học tập thì nhà trường sẽ điều chỉnh và cập nhật và thông bảo lại TKB).
7  13/9/2021 – 19/9/2021  10/9/2021  XEM CHI TIẾT  TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp
8  20/9/2021 – 26/9/2021  17/9/2021  XEM CHI TIẾT  Cập nhật lịch lao động các lớp.
9  27/9/2021 – 03/10/2021  24/9/2021  XEM CHI TIẾT  Cập nhật lịch lao động các lớp
10  04/10/2021 – 10/10/2021  01/10/2021  XEM CHI TIẾT

TKB CAO ĐẲNG K61

 Cập nhật lịch lao động các lớp
11  11/10/2021 – 17/10/2021  08/10/2021  XEM CHI TIẾT  Cập nhật TKB các lớp cao đẳng khóa 61; Lịch lao động các lớp
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26