Thành tích nổi bật

 1. Tập thể
 • Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
 • Bằng Khen của Bộ NN&PTNT năm 2007, 2008, 2010, 2015.
 • Bẳng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012, 2016.
 1. Giáo viên
 • Lê Đức Quảng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013;

Bằng khen Tổng LĐLĐ VN 2012; Bằng ken của Công đoàn NN&PTNT 2011. kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn

Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2001, 2005, 2009, 2015, 2019. CSTĐ cấp bộ 2012; kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Giải thưởng 26/3; Huy chương vì thế hệ trẻ 2006, , ,. Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các năm 2001, 2004, 2006, Bằng chứng nhận Cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc 2016

 • Trịnh Thị Phong Lan: Bằng khen Bộ NN&PTNT 2012; Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2015; Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT 2013. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 2018. Giải nhất tỉnh vĩnh phúc 2017.
 • Kim Thành Nam: Bằng khen Bộ NN&PTNT 2013, 2015, 2017; Bằng khen của Công đoàn NN&PTNT 2016;  Kỉ niệm chương về sự nghiệp Giáo dục 2016.
 • Nguyễn Tiến Hiền: Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2012, Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014, 2016, 2017. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 2017
 • Nguyễn Thị Phương Nhung: Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012; Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2014.
 • Nguyễn Thị Hợp: Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016. Giải nhì Hội giảng tỉnh Vĩnh phúc 2019
 • Trần Thị Kim Liên: Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2016.
 • Nguyễn Thị Tuyến: Đạt giải Nhất Hội giảng giáo viên năm học 2014 – 2015.
 • Lưu Yến Ngọc: Đạt giải Ba Hội giảng giáo viên năm học 2016 – 2017. Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2017
 • Nguyễn Thị Hạnh: Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017
 • Nguyễn Thị Huyền: Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2017
 • Nguyễn Thu Trang: Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2018
 • Nguyễn Thị Thu Hà: Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2018
 • Nguyễn Văn Trường: Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
 • Hà Thị Duyên: Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2019
 1. Học sinh

+ Đạt giải thi HSG cấp Quốc gia: 03 giải Ba; 01 giải khuyến khích.

+ Đạt giải thi HSG cấp tỉnh 289 giải. Trong đó: 21 giải Nhất; 70 giải Nhì; 106 giải Ba và 92 giải khuyến khích.