Liên hệ hỗ trợ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

☎️ 0211. 3596 709

Email: Email: khoacoban@cam.edu.vn